Home » Trải nghiệm công nghệ LED siêu sáng SH 300i 2017 cho xe SH Ý 2010 » choa-den-sh-300i-led-sieu-sang-sh-y-2010-img_5438
choa-den-sh-300i-led-sieu-sang-sh-y-2010-img_5438
👉 Chỉ gắn được cho 1 loại đầu đèn ý của 1 nhà sản xuất. Loại đầu đèn này là đầu đèn gắn chung với dàn áo nguyên khối Version 2 vừa ra mắt (Xem ảnh bên dưới để phân biệt và chọn đúng loại đầu đèn

choa-den-sh-300i-led-sieu-sang-sh-y-2010-img_5438

👉 Chỉ gắn được cho 1 loại đầu đèn ý của 1 nhà sản xuất. Loại đầu đèn này là đầu đèn gắn chung với dàn áo nguyên khối Version 2 vừa ra mắt (Xem ảnh bên dưới để phân biệt và chọn đúng loại đầu đèn

👉 Chỉ gắn được cho 1 loại đầu đèn ý của 1 nhà sản xuất. Loại đầu đèn này là đầu đèn gắn chung với dàn áo nguyên khối Version 2 vừa ra mắt (Xem ảnh bên dưới để phân biệt và chọn đúng loại đầu đèn