Home » Công Nghệ » Tác Dụng Fengshui Khi Dùng Đến Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh

Tác Dụng Fengshui Khi Dùng Đến Mặt Dây Chuyền Đá Thạch Anh

 

Mặt Dây Chuyền Viên Đá Thạch Anh Một Số Ích Lợi Mang Lại

Là viên đá của sự bảo vệ và là hoa tiêu dẫn đường, viên đá thạch anh ám khói giúp đỡ phân tách tốt mọi việc ; cân đối năng lượng vũ trụ cảm xúc và thể chất; Gắn bó cảm tình gia đình; làm hết buồn phiền – buồn rầu; tập trung tư tưởng tốt; giảm đau nhức; xoá bỏ tính ích kỷ – hẹp hòi. hỗ trợ nâng ý nghĩ từ vùng tăm tối của tiềm thức lên tầm của linh cảm và siêu ý thức. đá thạch anh khói còn có thể bảo vệ người chủ tránh được những điềm gở trong đời sống và kinh doanh.

Các bạn trai nếu tính năng nam giới kém, hãy để mặt dây đeo thạch anh tóc xanh vào huyệt mệnh môn của luân xa mông, vùng bụng dưới, vùng lưng ngay với rốn, kết hợp hít một hơi dài, nghĩ đến màu xanh hoà trong cơ thể, từ tình huống lại của actinolit và mặt dây chuyền viên đá thạch anh, có công dụng tự cải thiện đáng kể tình hình. mặt dây chuyền thạch anh tự nhiên

Các nhà chiêm tinh học cho rằng, mặt dây chuyền đá thạch anh ám khói giúp nâng ý nghĩ từ vùng tối tăm của tiềm thức lên tầm của linh cảm và siêu ý thức. Có lẽ không phải vô cớ mà các tín đồ phật giáo Ấn Độ gọi mặt dây chuyền đá thạch anh ám khói là “đá của phật “. Mặt dây chuyền thạch anh ám khói hòa hợp cái trung hòa cái xấu và giảm tính thúc đẩy đồng thời cũng cho biết với một số người hay mơ mộng mặt dây đeo viên đá thạch anh ám khói hỗ trợ họ chạy trốn khỏi hiện thưchj kích thích trí liên tưởng của họ. Mặt dây chuyền đá thạch anh ám khói có thể protect chủ nhân của nó tránh điềm gở và sự hư hỏng.