Home » Công Nghệ » Phương Thức Sử Dụng Pin Sạc Dự Phòng Tuyệt Vời

Phương Thức Sử Dụng Pin Sạc Dự Phòng Tuyệt Vời

Làm Sao Để Được Lắp Đặt Sạc Dự Phòng Được Lâu

Sạc Dự Phòng Là Phương Pháp Giải Quyết Chất Lượng Nhất Để Kéo Dài Thời Lượng Được Trang Bị Cục Pin Cho Thiết Bị Xách Tay Và Máy Tính Xách Tay. Do Đó Cần Sử Dụng Pin Sạc Dự Phòng Đúng Phương Thức Để Đạt Hiệu Suất Tốt Nhất Cho Pin Dự Phòng.

– sử dụng hết dung lượng Thỏi pin đã sạc chi nhánh lần 1 và sau đó thực hiện nạp pin liền mạch từ 8-12 tiếng tùy thuộc vào thời lượng cao hay thấp của mỗi loại pin sạc dự phòng.
– Khi dùng đến pin sạc dự phòng cho điện thoại và máy tính bảng, Khách Hàng cho nên sạc tràn 100% thanh điển của máy móc rồi mới rút ra.  Đây là cách thức nạp pin hoàn hảo bảo đảm tuổi thọ cho sạc dự phòng và pin máy móc di động của Quý Vị. pin dự phòng

– Để khu vực những vị trí xa tầm tay trẻ em.
– Ngoài ra , phải sử dụng đúng dây sạc của từng loại pin sạc dự phòng không giống nhau.
– Lần sạc thứ 2: Chỉ sạc khi đã sử dụng cạn kiệt điện tích của lần sạc thứ nhất và sạc liền mạch 6 – 8 tiếng.