Home » SH Sài Gòn » liên hệ SH sài gòn để thay dàn áo sh ý giá hạt dẻ
liên hệ SH sài gòn để thay dàn áo sh ý giá hạt dẻ

liên hệ SH sài gòn để thay dàn áo sh ý giá hạt dẻ

Ai noia sẽ ra mẫu này ….
Mấy chú thích câu like kkkkk cungz vậy ak. Nào la k ra gác chân.nao sẽ ra …. Có tay nghê đâu ma ra nỗi. Ngoài cái lắp đuọc dàn áo , giá thì cungz hack khách thôi😃😃😃😃
🍀 vô tiệm sơn kế bên… Chụp hình áo sh ý sơn .
Lấy bảng phát hoạ sh ý…. Toàn là câu như cá.
Còn chế ak… Trình độ đâu mà chế. Chơi lày luôn. Chế thì chế đi chứ đang ế mà…. Phải đợi họ chế lấy về bán lấy tiếng ak.
Đây …. Chỉ p này mới địch lại thoii. Mỗi lúc ra sản phẩm gì là chơi thằng e này ak.
Ai đó chắc cungz đọc được kkkk 👐👐👐👐👐
Chơi lầy lun.lever nào mà độ mấy cái đó
Còn cai áo ý nay nek nha. Ae đừng kì vọng làm gì.mù tít.nó chơi chiến thuật tạo cái mới từ cái củ …để ae chơi thôi.có ae nào địch giá nhu p nay k kkkk.bán chơi vậy đó 😉😉😉

liên hệ SH sài gòn để thay dàn áo sh ý nhập giá ngàn đô