Sản phẩm mới - Bia Sài Gòn Lager 355ml. 

Sản phẩm
Quảng cáo
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
  992495
Khách Online:
  1
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền trung Hội đồng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền trung trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 chương trình gồm có các nội dung như sau: Download
Thông tin về cổ đông
DANH SÁCH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI (28/07/09)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2009 (28/07/09)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (28/07/09)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 CỦA BAN KIỂM SOÁT (28/07/09)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2009 (28/07/09)
BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009 (28/07/09)
BÁO CÁO TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008 (28/07/09)
TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2009 (28/07/09)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (22/07/09)
VIDEO CLIP

Get the Flash Player to see this player.

TIN TỨC - SỰ KIỆN
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Công nghệ | Tin tức - Sự kiện | Đồ uống dinh dưỡng | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | Liên hệ | Sơ đồ website bất động sản